Cena obiadu 15 zł ( zestaw obiadowy )
II danie 12 zł
zupa 3 złJ
est możliwość wykupienia samej zupy lub samego II daniaNR konta
30 1240 6159 1111 0011 0832 8074W tytule proszę podać
- nazwa szkoły
- imię i nazwisko dziecka , kl

Wpłaty za obiady do 29 każdego miesiąca

Obiady odwołujemy do 8:30
(SMS - 880112415)

Odwołane obiady przechodzą na kolejny miesiąc .

Zapraszamy na obiady od 04.10.2021

październik :

20 dni x 15zł = 300zl zestaw obiadowy

20 dni x 12zł =240zl  II danie

20 dni x 3 zł = 60 zł zupa

Zapraszamy 

Anna Wrona