I półrocze od 2.09.2022 do 13.01.2023

Spotkania z rodzicami

1

6 września 2022 r. godz. 17.00
6 września 2022 r. godz. 17.30
6 września 2022 r. godz. 18.00

Spotkanie z rodzicami klas pierwszych
Spotkanie z rodzicami klas drugich, trzecich
Spotkanie z rodzicami klas czwartych

2

18 października 2022 r. godz. 17.00

Podsumowanie diagnozy „wejściówka klas I”

3.

13 grudnia 2022 r. godz. 18.00

Zagrożenia i dzień otwarty

II półrocze  od 14.01.2023 do 23.06.2023

Spotkania z rodzicami

1.

28 marca 2023 r. godz.18.00

Zagrożenia klas IV
Zebrania w wybranych klasach (informacje u wychowawców)

2.

23 maja 2023 r. godz.18.00

Zagrożenia kl. I, II i III
zebrania w wybranych klasach (decyduje wychowawca)

uwaga: nie ma dnia otwartego