Profile klas 2023/2024

klasa

Przedmioty realizowane wg podstawy rozszerzonej

języki obce

Przedmioty zaliczane
w 2023/2024 r.
do punktacji ogólnej

1a (matematyczno-fizyczna) 
Biznes i Marketing

  matematyka, fizyka, 
język angielski

język angielski - poz. rozszerzony
( kontynuacja )
język niemiecki – od podstaw

język polski, matematyka,
fizyka, chemia

1i (matematyczno-informatyczna)
Biznes i Technologia

      matematyka, informatyka,  język angielski

język angielski - poz. rozszerzony
( kontynuacja )
język niemiecki - od podstaw

język polski, matematyka,
fizyka, chemia

1L (biol-chem)
Lekarski

              matematyka, biologia, chemia

język angielski - kontynuacja
język niemiecki -      od podstaw

Język polski, matematyka, biologia, chemia

1t (mat-inf-fiz)
Politechnika-Technologiczna

       matematyka,  informatyka, fizyka

język angielski -kontynuacja
język niemiecki - od podstaw

Język polski, matematyka,
fizyka, chemia

1DJ (matematyczno-ekonomiczna) Ekonomia i Finanse
(dwujęzyczna)

    matematyka, biznes i zarządzanie

język angielski - poz. rozszerzony
( kontynuacja)
język niemiecki - od podstaw

Język polski, matematyka,
fizyka, chemia

1b (mat-geo-wos)
Społeczno-Turystyczna

      matematyka,   geografia,  wiedza o społeczeństwie

język angielski - kontynuacja
język włoski -      od podstaw

język polski, matematyka,
geografia, historia

1s (mat-geo-ang)
SGH - Ekonomia

         matematyka,  geografia,  język angielski

język angielski - poz. rozszerzony
( kontynuacja)
język szwedzki - od podstaw

język polski, matematyka,
geografia, fizyka

1p (his-wos-ang)
Prawnicza

  historia, wiedza o społeczeństwie,  język angielski

język angielski - poz. rozszerzony
( kontynuacja)
język włoski -      od podstaw

język polski, matematyka,
historia, chemia

1z (geo-his-ang)
SGH - Zarządzanie

    geografia,  historia,  język angielski

język angielski - poz. rozszerzony
( kontynuacja)
język szwedzki - od podstaw

język polski, matematyka,
geografia, historia

Klasa dwujęzyczna – egzamin z języka angielskiego

Klasa T – dodatkowy język od klasy drugiej: język szwedzki lub włoski

Klasa P i L – dodatkowy język łaciński od klasy drugiej