KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

I półrocze od 2.09.2022 do 13.01.2023

Dni wolne

1.

1 listopada 2022 r. (wtorek)

Wszystkich Świętych

2.

11 listopada 2022 r. (piątek)

Święto Niepodległości

3.

23 grudnia – 31 grudnia 2022 r.

Ferie Bożonarodzeniowe

4.

6 stycznia 2023 r. (piątek)

Święto Trzech Króli

Dni dyrektorskie

1..

14 października 2022 r. (piątek)

 Dzień Edukacji Narodowej

2..

31 października 2022 r. (poniedziałek)

przed Dniem Wszystkich Świętych

Zebrania z rodzicami

1.

6 września 2022 r. godz. 17.00
6 września 2022 r. godz. 17.30
6 września 2022 r. godz. 18.00

Spotkanie z rodzicami klas pierwszych
Spotkanie z rodzicami klas drugich, trzecich
Spotkanie z rodzicami klas czwartych

2.

18 października 2022 r. godz. 17.00

Podsumowanie diagnozy „wejściówka klas I”

3.

13 grudnia 2022 r. godz. 18.000

Zagrożenia i dzień otwarty

  konsultacje i dzień otwarty - po uprzednim umówieinu się z nauczycielem

II półrocze  od 14.01.2023 do 23.06.2023

Dni wolne

1.

13 lutego-26 lutego 2023 r.

Ferie zimowe

2.

6 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r.

Ferie wielkanocne

3.

28 kwietnia (piątek) godz. 10.00
(dotyczy tylko klas IV)

Zakończenie roku szkolnego klas IV

4.  1 maja 2023 r. (poniedziałek)  Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy

5.

2 maja 2023 r. (wtorek)

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

6.

3 maja 2023 r. (środa)

Święto 3 Maja

7.

8 czerwca 2023 r. (czwartek)

Boże Ciało

8.

23 czerwca 2023 r. (piątek)

Zakończenie roku szkolnego

Dni dyrektorskie

1.

4 – 12 maja 2023 r.

matury

2.

9 czerwca 2023 r. (piątek)

po Bożym Ciele

Zebrania z rodzicami

1.

28 marca 2023 r. godz.18.00

Zagrożenia klas IV
Zebrania w wybranych klasach (informacje u wychowawców)

2.

23 maja 2023 r. godz.18.00

Zagrożenia kl. I, II i III
zebrania w wybranych klasach (decyduje wychowawca)

uwaga: nie ma dnia otwartego

konsultacje i dzień otwarty - po uprzednim umówieinu się z nauczycielem