W przypadku zgubienia lub zniszczenia legitymacji należy:

1) wpłacić 9 zł na podany numer konta (przy wpłacie należy podać imię, nazwisko i klasę):

IV Liceum Ogólnokształcące im.A.Mickiewicza Warszawa ul. Saska 59

23 1030 1508 0000 0005 5042 7028

tytułem: opłata za wyrobienie duplikatu (np.: legitymacji szkolnej) imię i nazwisko, klasa

2) przynieść do szkoły dowód wpłaty oraz aktualne zdjęcie.