Zasady rekrutacji do klas pierwszych IV Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza
na rok szkolny 2024/2025

Regulamin rekrutacji 2024/2025 - aktualizacja 15.05.2024