Profile klas 2019/2020

Klasy na podbudowie gimnazjum:

 

Nazwa oddziału

Przedmioty realizowane 
wg podstawy rozszerzonej:

Języki

1 A
matematyczno-językowa

matematyka, j. angielski

trzeci przedmiot rozszerzony 
do wyboru (od drugiej klasy): 
informatyka, geografia, fizyka

język angielski poziom rozszerzony (kontynuacja)
język niemiecki (od podstaw/kontynuacja)

1 B
geograficzno-społeczna

geografia, WOS
język angielski

język angielski poziom rozszerzony (kontynuacja)
język niemiecki (od podstaw/kontynuacja)

1 E
biologiczno - chemiczna

biologia, chemia

język angielski (kontynuacja)
język rosyjski (od podstaw)

1 H
humanistyczna

język polski, język angielski

trzeci przedmiot rozszerzony 
do wyboru (od drugiej klasy): 
historia, geografia

język angielski poziom rozszerzony (kontynuacja)
język francuski (od podstaw)

 

Klasy na podbudowie szkoły podstawowej:

 

Nazwa oddziału

Przedmioty realizowane 
wg podstawy rozszerzonej:

Języki

1 I
matematyczno – informatyczna

matematyka, informatyka

język angielski (kontynuacja)
język niemiecki (od podstaw/kontynuacja)

1 L
biologiczno – chemiczna

biologia, chemia, język niemiecki

język niemiecki  poziom rozszerzony (kontynuacja)

język angielski (kontynuacja)

1 M
matematyczno – językowa

matematyka, fizyka, język angielski

język angielski poziom rozszerzony (kontynuacja)
język niemiecki (od podstaw/kontynuacja)

1 P
humanistyczna

język polski, historia, język angielski

język angielski poziom rozszerzony (kontynuacja)
język francuski (od podstaw)

1 T
matematyczno –  geograficzna

matematyka, geografia, język angielski

język angielski poziom rozszerzony (kontynuacja)
język rosyjski (od podstaw)

1 W
geograficzno – społeczna

geografia, WOS, język angielski

język angielski poziom rozszerzony (kontynuacja)
język niemiecki (od podstaw/kontynuacja)