26 marca 2019r w szkole świętowaliśmy 100- lecie nadania szkole imienia Adama Mickiewicza. Wybraliśmy termin marcowy, gdyż gimnazjum Konopczyńskiego , z którego nasza szkoła się wywodzi, w 1905 roku przeprowadziła pierwszą lekcje w języku polskim.  Chcieliśmy w ten sposób podkreślić, iż nadanie jej imienia wieszcza narodowego miało swe głębokie uzasadnienie.  Jej uczniowie i absolwenci wielokrotnie dowiedli na frontach obu wojen, że słowa Patrona o miłości ojczyzny są dla nich życiowym drogowskazem. Absolwenci i nauczyciele szkoły budowali kraj po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku, stanęli do walki  we wrześniu 1939, stawiali opór hitlerowskiemu najeźdźcy w kraju i na wszystkich  frontach II wojny światowej, a  przez 50 lat komunistycznego zniewolenia dążyli do odzyskania przez Polskę prawdziwej suwerenności.

W tym dniu przybyło do szkoły wielu znamienitych gości z panem Burmistrzem Jarosławek Karczem na czele. Wydział Oświaty Pragi –Południe reprezentowała pani Halina Panufnik, Dzielnicowe Biuro Finansów reprezentował pan dyrektor Robert Sagan a  NSZZ Solidarność  reprezentował pan przewodniczący Jerzy Smoliński. Gośćmi honorowymi byli przedstawiciele Stowarzyszenia Wychowanków  Gimnazjum i Liceum imienia Adama Mickiewicza oraz emerytowani nauczyciele szkoły, a także  dyrektorzy szkół z dzielnicy Praga- Południe.

Uroczystość rozpoczęło odśpiewanie hymnu narodowego  w obecności sztandaru szkoły. Następnie głos zabrała dyrektor szkoły, która podkreśliła, w jaki sposób twórczość  Patrona wpływała na przeszłość szkoły i  jak determinuje współczesność. Następnie głos zabrał honorowy członek stowarzyszenia wychowanków Ryszard Pasternak i przypomniał okoliczności nadania szkole  imienia Patrona. Z okazji 100 rocznicy członkowie stowarzyszenia udekorowali sztandar szkoły barwami dawnego gimnazjum. W tak uroczystym dniu miała  też miejsce prapremiera hejnału szkoły skomponowanego przez pana Romualda Twardowskiego -kompozytora, pedagoga wieloletniego wykładowcę w Akademii Muzycznej w Warszawie. Panu Twardowskiemu wilniukowi z pochodzenia i serca bliskie są wszystkie sprawy i osoby związanie z tym miastem. Dlatego nie wahał się podarować swej kompozycji   szkole , której patronuje Adam Mickiewicz. Pan Twardowski z pasją i wielką swadą opowiadał o Wilnie Mickiewicza prezentując doskonała znajomość tematu.  Następnie wraz z panem Leszkiem Zabłockim, najstarszym absolwentem gimnazjum Mickiewicza, uroczyście  dokonali prezentacji hejnału. Kompozycję i kompozytora nagrodzono rzęsistymi oklaskami.

W imieniu władz dzielnicy głos zabrał burmistrz Jarosław Karcz, który podziękował „nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły za trud, wysiłek wychowawczy, za rzetelności i odpowiedzialność w codziennej pracy pedagogicznej”.  W imieniu NSZZ Solidarność zabrał głos jej  przewodniczący i również przekazał szkole życzenia z okazji rocznicy. Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie  nagród w dzielnicowym konkursie KOM!KS inspirowanym  twórczością Adama Mickiewicza oraz szkolnym konkursie Mickiewiczowskim. Zwieńczeniem uroczystość był spektakl przygotowany przez uczniów głownie klas pierwszych pod opieką pani Małgorzaty Telakowskiej oraz wsparciu pana Krzysztofa Maksymowa i pana Pawła Marciniaka. Najmłodsi uczniowie Mickiewicza  dowiedli, odwołując się do historii i współczesności szkoły,  że idee Patrona ciągle są żywe i odradzają się w działaniu kolejnych roczników szkoły. Młodzi wykonawcy  zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Uroczystość pozostanie na długo w pamięci jej uczestników.

 

„Szczęśliwy jak łosoś. O Norwegii i Norwegach ” Anny Kurek

Wydawnictwo Poznańskie sp. z o. o.

Poznań 2018

„Szczęśliwy jak łosoś” to książka o Norwegii widzianej oczami Polki. Autorka na podstawie własnych ciekawych i często zabawnych doświadczeń z pobytu w Skandynawii z dużą dozą dystansu opisuje krainę fiordów oraz jej mieszkańców. To wyczerpująca i kompleksowa, a przy tym lekko napisana, wciągająca opowieść o norweskiej historii, kuchni, kulturze, języku, zwyczajach oraz o Norwegach, którzy gdy są pełni radości mówią o sobie, że są „å vaere en glad laks”, czyli zadowolonym łososiem. Niewątpliwie książka Anny Kurek to obowiązkowa pozycja dla wszystkich osób wybierających się w podróż na Północ!

Książka zakupiona w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

W tym roku, po raz kolejny, włączamy się jako społeczność szkolna do akcji ,,Zaczytani", której celem jest zbiórka książek dla szpitalnych bibliotek. Akcja trwa od 23 kwietnia do 26 maja 2019 roku. Książki można przynosić do biblioteki- powinny być one w dobrym stanie, przeznaczone dla dzieci, młodzieży i dorosłych i wydane po 2000 roku.

wznowienie zajęć lekcyjnych nastąpi 29.04.2019 r. według obowiązującego planu.

„Pozwól rzece płynąć” Michała Cichego

Wydawnictwo Czarne

Wołowiec 2017

Najnowsza książka Michała Cichego to opowieść o warszawskiej Ochocie, czasami liryczna, czasami zabawna, pokazująca rzeczy codzienne, zwykłe, przeważnie niezauważalne. Bohater – narrator prezentuje tutaj swoje axis mundi, miejsca, ludzi, zdarzenia, które go dookreślają. Odkrywa też przeszłość odciskającą piętno na tym, wśród czego żyje i na ważnych dla niego osobach. „Pozwól rzece płynąć” to zajmująca lektura prowadząca do refleksji o człowieku, życiu, czasie.

Książka zakupiona w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

25 marca wybrani uczniowie klas 1a, 1b, 1c, wraz z Panią Profesor Agnieszką Zalewską, wzięli udział w warsztatach terenowych „Geograficzne tajemnice warszawskiej Wisły” zorganizowanych w ramach projektu geograficznego „Mazowsze oczami młodych geografów”. 

Nasze wyjście rozpoczęliśmy od spaceru ulicami Saskiej Kępy, aby wreszcie spotkać się z Panią dr hab. Joanną Angiel – pracownikiem naukowym Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Na początku opowiedziała nam Ona historię nazwy Saskiej Kępy, która wzięła się od kępy, czyli wyspy utworzonej na rzece, usztywnianej i unieruchomionej naturalnie poprzez roślinność. Natomiast pierwszy człon nazwy wziął się od dynastii Sasów, którzy rządzili tym terenem aż do upadku I Rzeczypospolitej. 

Jednak projekt miał głównie na celu omówienie zagadnienia rzek, a przede wszystkim tak bliskiej nam Wisły. Jej długość, licząc od źródła w Baraniej Górze przyjmuje się jako 1041 km, przebiega ona aż przez 8 województw. Odcinek Wisły przebiegający przez naszą stolicę ma około 31 km. Lewy brzeg rzeki charakteryzuje się duża głębokością oraz małą zmiennością, dzięki czemu jest on idealnym miejscem dla utworzenia portów dla statków pasażerskich (w przeszłości także towarowych). Prawy brzeg, w którego okolicach znajduje się nasza szkoła, w przeciwieństwie do lewego, charakteryzuje się zmiennością zarówno głębokości, jak i prędkości nurtu. Nad Wisłą podziwialiśmy także piękno fauny i flory. To zachwycające, że w okolicy rzeki można spotkać tak wiele gatunków roślin i zwierząt. Mieliśmy możliwość zaobserwowania roślinności charakterystycznej dla nadwiślańskich łęgów, a także śladów pozostawionych przez bobry.

Mieliśmy również okazję, by z bliska zobaczyć „Grubą Kaśkę”, która jest częścią kompleksu filtrów warszawskich. Wypompowuje ona wodę spod osadów dna Wisły, przez to jest ona naturalnie przefiltrowana.

Na wycieczce bardzo nam się podobało i jesteśmy wdzięczni że mogliśmy uczestniczyć w tych zajęciach

Julia Mariańska, Julia Kaszuba i Julia Zdziebłowska, klasa 1b

W marcu tego roku gościliśmy w naszej szkole po raz drugi uczniów i nauczycieli z zaprzyjaźnionej szkoły z Niemiec: Janusz- Korczak Gesamtschule Neuss . Wspólnie spędziliśmy 6 dni, podczas których realizowaliśmy projekt ,,Śladami Janusza Korczaka”. W ramach projektu odwiedziliśmy miejsca związane z postacią Janusza Korczaka: Korczakianum, Cmentarz Żydowski na Powązkach oraz obóz zagłady w Treblince. Nasza grupa brała udział w zabawnej i ciekawej grze terenowej w naszej szkole, którą przygotowały Emilia Karczmarczyk oraz Matylda Mystkowka w klasy III D. Uczniowie i nauczyciele z Niemiec mieli możliwość zgłębić tajniki naszego języka dzięki lekcji języka polskiego, przygotowanej przez Hannę Jaczewską i Julię Kowalska z klasy III A. Wszystkie wydarzenia ze spotkania dokumentował nasz niezawodny fotograf- Adam Skorupski z klasy III D, który zaskoczył mile nas wszystkich, wręczając każdemu z nas w ostatnim dniu zrobione przez siebie magnesy ze zdjęciem, przedstawiającym naszą grupę projektową.

Spotkanie z uczniami z Niemiec było dla nas niezapomnianym przeżyciem i cennym doświadczeniem na przyszłość.

Uczniowie z klasy III D i III A z prof. Anitą Walczak- Wiśniewską

I miejsce – Weronika Nuszkiewicz klasa 2 C

II miejsce – Zuzanna Serowik klasa 3 H

III miejsce – Małgorzata Paczyńska klasa 3 H

                     Zofia Czaplicka klasa 3 H

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Prawidłowe rozwiązania zadań konkursowych dostępne są w bibliotece szkolnej. Zapraszamy!

Klasy drugie wzięły udział w corocznym Konkursie o Patronie Szkoły organizowanym przez nasze liceum. Rywalizacja między drużynami reprezentującymi poszczególne klasy polegała na rozwiązaniu quizu z biografii i twórczości Adama Mickiewicza oraz odgadnięciu scenek z dzieł patrona przygotowanych przez uczniów jednej klasy dla drugiej.

Najlepsza okazała się drużyna klasy 2e.

Zwycięzcom gratulujemy.

AWZ ogromnym żalem żegnamy naszego emerytowanego kolegę, nauczyciela wychowania fizycznego

ANDRZEJA WOŹNIEWICZA

wychowawcę wielu pokoleń Mickiewiczaków.

Profesor Andrzej Woźniewicz pozostanie w naszej wdzięcznej pamięci jako doskonały, pełen zaangażowania i pasji nauczyciel oraz wspaniały kolega, ciepły i serdeczny.

Cześć Jego pamięci!

 

Społeczność IV LO im. Adama Mickiewicza

klepsydra