Szanowni Państwo,
 
miło nam poinformować, że projekt  „Eko Szkoła – Eko Dzielnica”–  Mickiewiczacy świadomi zmian klimatu, opiekując się nim. Budowanie wśród uczniów IV LO świadomości ekologicznej, popularyzowanie postaw dbałości o środowisko w przestrzeni lokalnej autorstwa dyrektora Krzysztofa Maksymow i nauczyciela geografii Agnieszki Zalewskiej. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach WIE - Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych. 
Projekt dotyczy  przedsięwzięć z zakresu działań proekologicznych związanych z ochroną klimatu i budowaniem postaw ekologicznych oraz wdrażaniem ekologicznych działań ukierunkowanych na rozwój zrównoważony.
Celem projektu jest  budowanie świadomości ekologicznej. Rozwijanie pasji poznawczych, umiejętności dostrzegania zagrożeń klimatycznych oraz wdrażanie działań zachowań ukierunkowanych na ochronę klimatu i zasobów środowiska naturalnego.
W ramach projektu odbędą się nie tylko wykłady na uczelniach wyższych (w tym naszych partnerów), konkursy, debaty, wydarzenia o tematyce ekologicznej nie tylko wśród uczniów naszego liceum, ale mieszkańców Saskiej Kępy, happening „Eko Dzielnica – Eko Mieszkańcy”
Do współpracy przy realizacji projektu zostali zaproszeni m.in.: Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Uniwersytetu Warszawskiego, Ministerstwo Ochrony Środowiska, Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej, PAN Ogród Botaniczny – CZRB w Powsinie i inni. 
Dzięki projektowi zostaną sfinansowane m.in: budowa szklarni wraz z ekologicznym kompostownikiem, zbiorniki magazynujące wodę czy posadzone drzewa tlenowe na terenie szkoły. 
Serdecznie gratulujemy