perspektywy2019

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że IV Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Warszawie  jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2019".