Najważniejsze informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego

na rok szkolny 2023/2024

UWAGA: 

2 czerwca 2023 (piątek) odbędzie się sprawdzian z języka angielskiego do klas dwujęzycznych.

Kandydaci przychodzą na sprawdzian do szkoły, w której jest najwyżej umieszczona na liście preferencji klasa dwujęzyczna z językiem angielskim.

Na sprawdzian zapraszamy z:

1. legitymacją szkolną lub innym dokumentem tożsamości
2. piszącym długopisem w kolorze czarnym lub niebieskim

Sprawdzian odbędzie się w dwóch turach (od 10:00 i od 13:00). Podział kandydatów na terminy ogłosimy do 1 czerwca.

Kandydatów zapraszamy do szkoły na pół godziny przed rozpoczęciem sprawdzianu.

Sprawdzian trwa 120 minut i jest oceniany w skali 0-95 punktów.

Regulamin rekrutacji

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na terenie województwa mazowieckiego na rok szkolny 2023/2024

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na terenie województwa mazowieckiego, na rok szkolny 2023/2024, w tym terminy składania dokumentów:

1)    do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych:

  • czteroletniego liceum ogólnokształcącego
  • pięcioletniego technikum
  • trzyletniej branżowej szkoły I stopnia
  • klas wstępnych w publicznych szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024, w tym do branżowych szkół I stopnia, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w dniu 1 lutego 2024 r.

terminarz do pobrania

W dniu 10 grudnia 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U.2022.2431).

 

 https://edukacja.um.warszawa.pl/aktualnosci-rekrutacja