• nauczyciele języka polskiego:
  • Małgorzata Bielecka
  • Elżbieta Kozdrowicz
  • Aleksandra Niewiadomska
  • Małgorzata Orzechowska
  • Małgorzata Telakowska
 • nauczyciele języka angielskiego:
  • Agnieszka Anisimowicz
  • Maria Hinc
  • Aneta Grodzicka
  • Renata Majcher
  • Agnieszka Marczuk
  • Hanna Pacek
  • Łukasz Szamreta
  • Małgorzata Zajączkowska
 • nauczyciele języka niemieckiego:
  • Małgorzata Adamczyk
  • Elżbieta Kowalczyk
  • Anita Walczak-Wiśniewska
 • nauczyciel języka francuskiego:
  • Jolanta Szymańska
  • Katarzyna Zjawińska
 • nauczyciel języka rosyjskiego:
  • Katarzyna Rupala
 • nauczyciele historii:
  • Krzysztof Maksymow - dyrektor
  • Krzysztof Kotwicki
  • Artur Sierawski
  • Maciej Walkowski
 • nauczyciele wiedzy o społeczeństwie:
  • Krzysztof Kotwicki
  • Krzysztof Maksymow - dyrektor
 • nauczyciele religii:
  • ks. Rafał Miękus
  • Magdalena Otłowska-Witoś
 • nauczyciel etyki:
  • Marta Gordon
 • nauczyciel wiedzy o kulturze:
  • Elżbieta Kozdrowicz
 • nauczyciele matematyki:
  • Izabella Bnińska
  • Joanna Bujak - wicedyrektor
  • Agnieszka Gruchelska
  • Małgorzata Karpezo
  • Bartosz Wojtkowski
 • nauczyciele fizyki:
  • Maciej Chilecki
  • Zbigniew Orłowski
 • nauczyciel biologii:
  • Justyna Kowalczyk
  • Agnieszka Lipińska-Wojciechowska
  • Mariola Półgrabia
 • nauczyciele chemii:
  • Justyna Kowalczyk
  • Edyta Radwańska
 • nauczyciele geografii:
  • Agnieszka Chechlińska-Tuzinek
  • Agnieszka Zalewska
 • nauczyciel podstaw przedsiębiorczości:
  • Wojciech Krzak
 • nauczyciele informatyki:
  • Iwona Arcimowicz
  • Dorota Strupiechowska
 • nauczyciele wychowania fizycznego:
  • Izabela Bielińska
  • Marek Baranowski
  • Arkadiusz Kuźba
  • Paweł Marciniak
  • Artur Rosik
 • nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa:
  • Arkadiusz Kuźba
 • nauczyciel wychowania do życia w rodzinie:
  • Marta Gordon
 • Pedagog szkolny:
  • Hanna Trzaskowska
 • Psycholog szkolny:
  • Katarzyna Włodarska
 • Biblioteka:
  • Sylwia Kantorska