Godziny pracy pedagoga szkolnego, p. Hanny Trzaskowskiej:

poniedziałek, godz. 10:00 - 12:00

wtorek, godz. 9:30 - 16:00

środa, godz. 9:30 - 16:00

czwartek, godz. 9:00 - 13:00

piątek, godz. 8:00 - 11:00

Pedagog szkolny Hanna Trzaskowska zajmuje się przede wszystkim:

- pomocą uczniom w rozwiązywaniu konfliktów z rówieśnikami,

- rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb ucznia oraz analizowaniem przycznyn niepowodzeń szkolnych,

- pomocą w rozwiązywaniu trudności życiowych,

- wspieraniem rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

W razie potrzeby pedagog szkolny organizuje pomoc materialną dla uczniów bedących w trudnej sytuacji rodzinnej. Podejmuje też działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych.

Pani pedagog opiekuje się również szkolnym wolontariatem.

Godziny pracy psychologa szkolnego, p. Katarzyny Włodarskiej:

poniedziałek, godz. 8:00 - 15:30

wtorek, godz. 9:00 - 12:00

środa, godz. 10:00 - 13:00

czwartek, godz. 12:00 - 15:00

piątek, godz. 10:00 - 15:30