Reprezentacja naszej Szkoły: Natalia Gadomska, Agata Grabowska, Magdalena Krzymowska, Zofia Siejewicz, Gabriela Szymańska i Julia Wynimko (klasa II B) oraz Iga Drężek i Magdalena Wojciechowska (klasa II E) wzięła udział w projekcie "Lokalna edukacja globalna" zorganizowanym przez Fundację "Nowe Media" i współfinansowanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Uczennice zajęły IV miejsce w Polsce. GRATULUJEMY!!!

IV Liceum Ogólnokształcące, jako jedna z ponad czterdziestu szkół z Polski, zostało zakwalifikowane do udziału w projekcie Lokalna Edukacja Globalna.

Głównym celem projektu było - poprzez szkolenia, warsztaty i zachęcanie do wyszukiwania informacji – podniesienie wśród młodzieży szkolnej z terenu całego kraju zainteresowania edukacją rozwojową, problemami Globalnego Południa oraz Milenijnymi Celami Rozwoju.

Szkolnym opiekunem projektu została p. Agnieszka Zalewska

W ramach projektu uczennice brały udział w warsztatach prowadzonych przez animatora LEG oraz przygotowały konkursową prezentację multimedialną „MODNY (WY)ZYSK” poświęconą edukacji globalnej.