Od początku roku szkolnego 2021 / 2022 dyrektorem szkoły jest pan Krzysztof Maksymow.   

Dyrektor przyjmuje we wtorki w godz. 10 - 15 po uprzednim umówieniu się w sekretariacie.            

Funkcję wicedyrektora szkoły pełni od początku roku szkolnego 2021 / 2022 pani Joanna Bujak.