W bieżącym tygodniu w naszej szkole gościła pani profesor GwenMeskens ze szkoły VKO Boevnbouw w Opwijk, która odwiedziła nas w ramach prowadzonego przez jej szkołę projektu Erasmus+ KA101 „VKO BB internaTionAALsterk”. Celem projektu byłtzw. jobshadowing, czyli – ujmując skrótowo - wymiana praktyk pedagogicznych w kilku krajach europejskich, m.in. w Austrii, Serbii i w Polsce. Można powiedzieć, że w końcu się udało, jako że wizyta była pierwotnie planowana na rok 2021, ale oczywiście przeszkodził Covid 19…

9 marca Szkolny Klub UNESCO zorganizował festiwal pt. „At the Crosswords, That’sWhere We Belong”/ „Na skrzyżowaniu dróg – to stamtąd jesteśmy”. Pretekstem były bieżące wydarzenia, ale także wizyta gościa z Belgii, pani profesor GwenMeskens, która odwiedziła naszą szkołę w ramach projektu Erasmus +.