W roku szkolnym 2018/2019 planujemy utworzenie pieciu klas:

Nazwa oddziału Przedmioty realizowane
wg podstawy rozszerzonej:
Języki
I A
matematyczno-językowa
matematyka, j. angielski

trzeci przedmiot rozszerzony
do wyboru (od drugiej klasy):
fizyka, geografia, historia*
język angielski poziom rozszerzony
(kontynuacja)
język niemiecki (kontynuacja)
I B
geograficzno-społeczna
geografia, WOS
język angielski
język angielski poziom rozszerzony
(kontynuacja)
język niemiecki (kontynuacja)
I C
matematyczno-informatyczna
matematyka, informatyka

trzeci przedmiot rozszerzony
do wyboru (od drugiej klasy):
fizyka, geografia, historia*
język angielski (kontynuacja)
język niemiecki (kontynuacja)
I E
biologiczno - chemiczna
biologia, chemia język angielski (kontynuacja)
język niemiecki (kontynuacja)
I H
humanistyczna
język polski, język angielski

trzeci przedmiot rozszerzony
do wyboru (od drugiej klasy):
historia, geografia*
język angielski (kontynuacja)
język francuski (od podstaw)

Uwaga:

* W przypadku zbyt małej liczby chętnych do nauki danego przedmiotu uczeń wybiera inny przedmiot rozszerzony spośród przedmiotów przypisanych do danej klasy.

Języki obce: angielski i niemiecki – wyłącznie kontynuacja, język francuski – wyłącznie od podstaw.

Minimalna liczba punktów z roku 2017/2018

Klasa A                     -  140

Klasa B                     -  134

Klasa C                      - 136

Klasa E                     -  141

Klasa H                    -   130