W dniu 25 października klasa 2h i 2b wzięły udział w grze miejskiej, zorganizowanej przez p.prof. Hannę Pacek – opiekuna Klubu Varsavianistycznego.

Gra została zorganizowana z okazji obchodów stulecia odzyskania niepodległości i nosiła tytuł: „Śladami Marszałka Piłsudskiego- Marszałek w Warszawie.”

„...W strugach wody, ale z czołem podniesionym”- tak rozpoczęli grę miejską uczniowie klasy 2b i 2h. Start był przy pl. Na Rozdrożu. Podzieleni na grupy, z zadaniami w dłoniach ( po 6 dla każdej grupy), rozpierzchli się w poszukiwaniu miejsc, do których mieli dotrzeć pieszo lub komunikacją miejską. Jedyną wskazówką, jaką uczniowie otrzymali, to nazwa ulicy lub opis miejsca . Reszta należała do nich, tj. udokumentowanie faktu odnalezienia punktu przez grupę poprzez wysłanie fotografii na maila lub smsem do p. Pacek oraz ustalenie dowolnym sposobem, jaki związek maja te ulice lub miejsca z Marszałkiem.

Gra trwała około czterech godzin i zakończyła się w miejscu startu, czyli przy pl. Na Rozdrożu.

Udało się dotrzeć do wszystkich miejsc i ustalic ich związek z Marszałkiem.

Wygląda na to, że taka forma zdobywania wiedzy – od czasu do czasu, żeby nie spowszedniała:)))-jest całkiem interesująca, co stwierdzili uczestnicy gry.

To jaka teraz będzie kolejna rocznica związana z Warszawą…?;)))

                                                                 

Dnia 23 października 2018 roku świętowaliśmy Dzień InFizMatyka, który upłynął pod hasłem wielkiej przygody z fizyką. Z tej okazji pani profesor Joanna Bujak zorganizowała tematyczne wykłady i zaprosiła wykładowców z Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Fizyki, aby pokazać, jak matematyka i fizyka przeniknęły do wszystkich dziedzin nauki, pozwalając opisać i wyjaśnić zasady działania otaczającego nas świata.

Cytując ks. prof. Michała Hellera, „Dialog z przyrodą musi być prowadzony w języku matematyki, w przeciwnym razie przyroda nie odpowie na nasze pytania”.

Tego więc dnia uczniowie mieli okazję wysłuchać wykładów:

  • ·         Pani dr hab. Beaty Wielgus-Kutrowskiej pt. „Kolorowanie mikroświata – w jaki sposób niewielkie białko zielonej fluorecencji (GFP) zasłużyło sobie na Nagrodę Nobla z Chemii” 
  • ·         Pana prof. Szymona Malinowskiego pt. „Przewidzieć nieprzewidywalne: prognoza pogody okiem fizyka”
  • ·         Pana prof. Andrzeja Wysmołka pt. „Alternatywne źródła energii” 
  • ·         Pana dr hab. Jacka Szczytko  pt. „Mechanika kwantowa dla początkujących”

Wykładowcom bardzo serdecznie dziękujemy za przybycie do naszej szkoły i uświetnienie swą obecnością i prelekcjami tego dnia.

W sali fizycznej można było uczestniczyć w doświadczeniach przygotowanych przez pana prof. R. Reka i uczniów klas 2A i 2C rozszerzających fizykę:

Do czego może posłużyć maszyna elektrostatyczna?
Właściwości kondensatora
Ekranowanie pola elektrycznego
Obserwacja rezonansu akustycznego
Toczenie puszki kalorymetru siłą elektryczną działającą na odległość
Bieg wiązki promieni laserowych w układach optycznych
Zjawisko, które umożliwiło konstrukcję teleskopu promieniowania rentgenowskiego
Podręczny detektor ultrafioletu
Kosmos według teleskopu Hubble’a

Dodatkowo całość dnia dopełniły interaktywne gry i quizy matematyczne przygotowane przez uczniów klas 1C i 2C oraz słodkie nagrody.

   

24 października 2018 o godz. 13:30  klasa 2A z wychowaczynią Agnieszką Gruchelską  uczestniczyła w wykładzie prof. dr hab. Andrzeja Wysmołka „Elektryczność wokół nas”, który  miał miejsce na Wydziale Fizyki przy ul. Pasteura 5.  

Celem tego wykładu było pokazanie, że zjawiska elektryczne zachodzące w przyrodzie, takie jak np. błyskawica, można wyjaśnić nie uciekając się do magii, ale korzystając z praw fizyki.

Prowadzący obrazowo odpowiedział na proste pytania: na czym polega elektryzowanie ciał i jakimi sposobami możemy tego dokonać?
Przekonaliśmy się, że rzeczywiście istnieją dwa rodzaje ładunków (dodatnie i ujemne). Elektryzując ciała, czy to przez dotyk, czy to przez indukcję nie wytwarzamy dodatkowych ładunków, ale jedynie je przemieszczamy.

Dowiedzieliśmy się też, gdzie ładunki gromadzą się najchętniej i  jaki to ma związek z konstrukcją piorunochronów. 
Znakomita zdolność komunikacji z młodzieżą pozwoliła prowadzącemu na wyjaśnienie jakie mogą być skutki przepływu prądu elektrycznego? Czy mogą być groźne dla człowieka? Jak zjawiska elektryczne wykorzystuje w życiu codziennym człowiek, a jak np. węgorz elektryczny?  

Przed wyjściem na wykład uczniowie poszerzyli swoją wiedzę   korzystając z zasobów szkolnej biblioteki.  

 

Dnia 18 października 2018 r klasa 2A z wychowawczynią Agnieszką Gruchelską udała się do Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN na warsztaty pt. SPOTKANIA Z KULTURĄ ŻYDOWSKĄ, O judaizmie i współczesnym życiu żydowskim w Polsce.

Podczas warsztatów uczniowie dowiedzieli się kim są Żydzi, co to jest synagoga, czy wszystkie warzywa są koszerne, czy kobieta może nosić jarmułkę. Wędrując w zespołach po muzeum poznali życie małego miasteczka, odwiedzili dom, karczmę, targ i barwną synagogę. Dowiedzieli się jak układają się tu relacje rodzinne i sąsiedzkie. Poszli na spacer przedwojenną ulicą, poznali bogate życie polityczne i kulturalne miasta. Zajrzeli do kawiarni i kina.

Przed budynkiem muzeum uczniowie obejrzeli pomnik Bohaterów Getta, upamiętniający walki powstańcze w getcie w 1943 r i ławeczkę „Sprawiedliwego Wśród Narodów Świata” - Jana Karskiego.

Dnia 16 października 2018r wszystkie drugie klasy wraz z wychowawcami i nauczycielami towarzyszącymi wybrały się na historyczną wycieczkę do Palmir. Od razu po przyjeździe zwartymi grupami zwiedziliśmy muzeum poświęcone osobom straconym w Palmirach i pobliskich okolicach. Obejrzeliśmy przedmioty należące do tych ludzi, które pomogły w ich zidentyfikowaniu i przybliżyliśmy sobie ich historię. Następnie wraz z opiekunami przeszliśmy na cmentarz, aby poddać się chwili refleksji i zobaczyć ogrom tragedii, która rozgrywała się w tym miejscu. Odwiedziliśmy m.in grób dr Karola Drewnowskiego - byłego nauczyciela historii w naszej szkole. Kończąc wycieczkę wysłuchaliśmy apelu wygłoszonego przez historyka i wychowawcę klasy II e Profesora Krzysztofa Maksymow. Pamięć osób straconych uczciliśmy minutą ciszy i złożeniem wieńców pod pomnikiem ofiar. Wycieczka przybliżyła nam historię Palmir zachęciła do odszukania i zapoznania się z historią innych takich miejsc.

Wiktoria Matuszczak

       

Dnia 18 października 2018 r. odbyło się spotkanie z wychowankiem naszej szkoły panem Tadeuszem Romanem - uczestnikiem Powstania Warszawskiego. Podczas konferencji zorganizowanej przez pana profesora Tadeusza Bąka klasy: 1 c, 1 h, 2 a wysłuchały wspomnień z powstania, w czasie którego nasz gość był łącznikiem.

         

Dnia 16 października 2018 r. klasa 1 a pod opieką pana profesora Tadeusza Bąka była na wycieczce w Muzeum Więzienia Pawiak przy ulicy Dzielnej 24/26 na warszawskim Muranowie. Była to okazja do poznania historii Pawiaka i spotkania z wychowankiem naszego liceum panem Leszkiem Zabłockim, który opowiedział o swoich przeżyciach związanych z więzieniem, m.in. o przesłuchaniach i torturach, jakich doświadczył w siedzibie Gestapo na Szucha. Uczniowie zwiedzili całe muzeum, zobaczyli makietę więzienia, poznali historię Pomnika Drzewa Pawiackiego. Ważnym elementem wycieczki była możliwość zadawania pytań na tematy związane z Pawiakiem.

We wtorek 9 października 2018, porą wieczorną nadszedł moment, na który pierwszaki przygotowywali się przez cały wrzesień - uroczyste ślubowanie. Część oficjalną otworzyło przemówienie Pani Dyrektor Marzenny Zaworskiej, która przybliżyła zebranym historię szkoły i jej tradycje. Następnie nastąpił najważniejszy moment – ślubowanie uczniów w obecności sztandaru, rodziców i wychowawców. Do złożenia ślubowania przy sztandarze zostali poproszeni ci z pierwszaków, którzy w rekrutacji uzyskiwali największą liczbę punktów. Byli to : Łukasz Grenda, Anna Smolińska, Julia Gawryś, Adam Bojko, Maciej Marcińczyk, Oliwia Rolka, Krzysztof Napiórkowski, Marita Fotyga. Ceremonia miała bardzo podniosły charakter a naszym rodzicom łezki się w oczach kręciły.

Po miłych słowach pana Jerzego Kalinowskiego ze Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum Adama Mickiewicza oraz powitaniu przez koleżankę Laurę Leśnik z klasy trzeciej nastąpiła część artystyczna przygotowana przez najbardziej artystycznie uzdolnionych pierwszaków Mickiewicza. Tę część prowadził Główny mentor Krzysztof Duda wspierany przez Zosię Czaplicką. Na początek dowiedzieliśmy się co pierwszaki Mickiewicza mówią o sobie, potem prezentowane były talenty wokalne, taneczne - zbiorowy taniec zorba- oraz umiejętności specjalne takie jak porywająca solówka na gitarze elektrycznej Staszka Lipińskiego czy beat boxing performowany przez Dimę Bakakina. ( owacja na stojąco!).

To był bardzo udany wieczór, który rozpoczął szkolną drogę każdego pierwszaka.

Cezary Zakrzewski.

(uwaga: więcej zdjęć w galerii)

19 września 2018 roku w szkole odbyła się międzynarodowa konferencja „Wir sind Europa- Europa to my”. Ideę ta zrodziła się dzięki inspiracji profesora doktora Korola Czejarka, dzięki któremu doszło do spotkania dwóch szkół: IV Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Warszawie oraz Johannes-Turmair –Gymnasium Straubing. Idea ta znalazło uznanie w oczach włodarzy obu miast, którzy ten projekt objęli swoimi patronatami, wsparcia udzieli nam również Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

W toku rozmów wyłonił się kształt konferencji. Dyrekcja obu szkół podjęła decyzję, że odbędzie się ona w Warszawie, a do współpracy zostali zaproszeni uczniowie trzech liceów z dzielnicy Praga –Południe: XIX Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Warszawy, XLVII Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego oraz XCIX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-wychowawczego nr 8 dla Dzieci Słabowidzących im. dr Zofii Galewskiej. I tak 19 września 2018r. powitaliśmy w szkole grupę młodzieży z Niemiec , której towarzyszył wicedyrektor gimnazjum w Straubing Markus Sabinsky. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami młodzież polska i niemiecka pracowała w trzech grupach tematycznych : 1) Zagrożenia i niebezpieczeństwa we współczesnej Europie, 2) Być Europejczykiem to…- cele oczekiwania, zagrożenia,3) Europa za 20 lat. Obrady w grupach roboczych były niezwykle ożywione , co dowodzi, że tematyka europejska jest dla młodych ludzi niezwykle ważna. Ze strony polskiej młodych ludzi przygotowali pan Krzysztof Kotwicki, Krzysztof Maksymow pani Kamila Załuska a wspierali ich także pani Anita Walczak Wiśniewska oraz pani Anna Kusztal.

O 12.00 rozpoczęło się posiedzenie plenarne. Po otwarciu, którego dokonali wspólnie Dyrektor IV LO Marzenna Zaworska i wicedyrektor Markus Sabinsky, wystąpił pan Olgierd Łukaszewicz, który czytał poezje Adama Mickiewicza w języku polskim i niemieckim. Obecność tego wybitnego aktora scen polskich, a także scen niemieckich i austriackich, który zagrał w kilkunastu niemieckich filmach i serialach, propagatora literatury polskiej w Niemczech, jej znawcę i krzewiciela, przez wiele lat pełniącego funkcję prezesa Związku Artystów Scen Polskich, niezwykle zasłużonego dla dialogu polsko niemieckiego, uhonorowanego najwyższym odznaczeniem nadawanym przez władze federalne Orderem Zasługi Republiki Federalnej Niemiec, była dla uczestników ogromnym zaszczytem. Wspaniałe recytacje utworów Mickiewicza nagrodzono rzęsistymi oklaskami. Niemieccy goście z uwagą przysłuchiwali się strofom poezji naszego wieszcza, tak pięknie czytanej przez pana Olgierda Łukaszewicza. Następnie krótki wykład wygłosił pan profesor dr hab. Tomasz Pszczółkowski wieloletni wicedyrektor Instytutu Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, specjalista od spraw polsko- niemieckich, politolog, tłumacz, autor kilkuset publikacji naukowych oraz autor kilkunastu książek z zakresu relacji polsko-niemieckich. W sposób niezwykle ciekawy i przystępny dla młodzieży przedstawił historię integracji europejskiej, oraz wskazał, jakie zagrożenia dla tej wspólnoty występują współcześnie w Europie i jakie koncepcje współpracy ścierają się obecnie w łonie tej organizacji.

Następnie przyszedł czas na prezentacje grup polsko- niemieckich. Uczniowie w toku wcześniejszych dyskusji wypracowali wspólne stanowiska, które następnie prezentowali audytorium, zarówno w języku niemieckim i polskim. Prezentacje dowodziły, że młodzi Europejczycy dostrzegają korzyści płynące z integracji, widzą też niebezpieczeństwa, z jakimi zmaga się dziś Europa, szukają nowych rozwiązań, ale idea wspólnej Europy jest im bliska i głęboko wierzą, że za 20 lat nadal będą mieszkańcami zjednoczonej Europy.

Zwieńczeniem konferencji było wystąpienie prof. dr Karola Czejarka, który podsumował zakończone obrady i podziękował, wszystkim, którzy przyczynili się do jej zorganizowania, a szczególnie panu dr Michałowi Jamiołkowskiemu , którego zaangażowanie i rzutkość umożliwiły realizację tego przedsięwzięcia.

Mamy nadzieję, że przedsięwzięcie będzie kontynuowane i kolejne rocznik młodych Europejczyków będą spierać i szukać najbardziej im odpowiadającego kształtu zjednoczonej Europy.

 

 

W dniu 4 października 2018 r. grupa 2 z klasy 2B wraz z p.prof. Hanną Pacek udała się do Centrum Interpretacji Zabytku na inną niż wszystkie lekcję języka angielskiego.

W CIZ miłe panie przygotowały dla nas grę terenową, która odbywała się na Starym Mieście. Wszystkie polecenia były w języku angielskim i czasem wcale niełatwo było dobrze zrozumieć polecenie, bo język architektury pełen jest trudnych terminów, ale daliśmy radę!

Pogoda nam nie sprzyjała, ale gorąca herbata z syropem malinowym w przytulnej staromiejskiej restauracyjce Shabby Chic, uratowała sytuację. W dodatku Włascicielka restauracji okazała się mowic doskonale po angielsku, o czym mielismy okazję się przekonac, gdyż bylo tam wielu obcokrajowcow. No i w rezultacie mamy obiecaną lekcję jezyka angielskiego w praktyce na temat żywności, żywienia, pracy w restauracji! już czekamy na taka lekcję z niecierpliwościa!

Ale wróćmy do tematu...

Gra terenowa polegała na wypełnianiu zadań, które oprócz orientacji w terenie wymagały od nas wiedzy historycznej. Wspomagając wszelkimi dostępnymi źródłami, zgłębialiśmy przeszłośc wielu zabytków, znajdujących się na terenie Starego Miasta. 

Podzeliliśmy się na dwie grupy- chłopcy vs dziewczęta. Każda grupa otrzymała zestaw pomocniczy do wykonania zadań, w którego skład wchodziła książeczka z pytaniami, tajemnicze deseczki, długopis, kompas, miarka...

Jednym z ciekawszych zadań było odnalezienie miejsca, gdzie znajdowała się kiedyś kolumna Zygmunta i obliczenie odległości między dawnym miejscem a obecnym. I takie rzeczy w języku angielskim!!!

Zgodnie stwierdzamy, że wycieczka nam sie bardzo podobała i chcemy więcej! Mamy nadzieję, że p.prof. Pacek jeszcze nas na takie lekcje zabierze...Zajęcia tego typu sa dużo ciekawsze od tradycyjnego siedzenia w ławkach.

No i była to dla nas kolejna okazja do lepszego poznania siebie nawzajem. 

 

Julka Roszkowska kl.2B