5 marca w naszej szkole odbył się finał konkursu Mistrz Mowy Polskiej. Finaliści zaprezentowali przemówienia na wybrany przez siebie temat. Jury w składzie: p. Dyrektor Marzenna Zaworska, p.Aleksandra Niewiadomska,      p. Sylwia Kantorska oceniało argumentację i organizację wypowiedzi, styl i język, sposób prezentacji.        Zwycięzcy to: 1 miejsce - Łukasz Grenda 1a, 2 miejsce - Monika Prusinowska - 1a, 3 miejsce - Gabriela Kotra. Nagrodę publiczności otrzymała Monika Prusinowska.

Gratulujemy naszym szkolnym mówcom.